Veicot pasūtījumu interneta veikalā https://weekamper.lv/, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. panta pirmo un otro daļu, starp Jums kā patērētāju un interneta veikala www.weekamper.lv īpašnieku SIA “WEEKAMPER” kā Pārdevēju, tiek slēgta civiltiesiska vienošanās jeb distances līgums.

Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA “WEEKAMPER”, reģ. Nr. 41203073065, juridiskā adrese: “SĀGAS”, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov.,LV5015, un pircēju, kas veic pirkumu www.weekamper.lv interneta veikalā. Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums: Pircējs: Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.weekamper.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu! Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: info@weekamper.com. Distances līgums: Līgums starp Pircēju un SIA “WEEKAMPER” tiek automātiski noslēgts, līdzko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. Veicot pasūtījumu www.weekamper.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šo „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem. Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.weekamper.lv, Pircējs uz viņa norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu/rēķinu. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.weekamper.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: info@weekamper.com vai zvanot: (+371) 22040424, lai pārliecinātos, vai pasūtījums ir reģistrēts.

Darba dienās laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

Preču cenas ir norādītas EUR, ar PVN.
Piegādes cena nav iekļauta preces cenā.
Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā “Piegāde“.

Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti, veicot preces iegādi, kā arī pasūtījuma apstiprinājumā/rēķinā.

Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā “Piegāde“.

5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.weekamper.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam;

5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātajiem piegādes veidiem;

5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:

5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot vai personīgi nogādājot tās uz Pārdevēja faktisko adresi Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu novads, LV1057;

5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus;

5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz Pārdevējs;

5.3.6. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus:

  • ir aizpildīta un nosūtīta  Preču atteikuma veidlapa;
  • 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem ir nosūtīta vai personīgi atgādāta Pārdevēja faktisko adresi: Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu nov., LV1057 ;

5.3.7. Brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu, jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem.

5.3.8. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 14 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, Pārdevējs atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

5.3.9. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma.

5.3.10. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Tāpēc Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5.4. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja Pārdevējs nav izpildījis paša norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus.

6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību, un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu;

6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.weekamper.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus;

6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas;

6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā;

6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. Pārdevējs nav atbildīgs par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta Pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

6.6. Aizliegumi. Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.weekamper.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts:

  • kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.weekamper.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.weekamper.lv;
  • lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.weekamper.lv servera informācijai,
  • vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem;
  • veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.weekamper.lv;
  • apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.weekamper.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.weekamper.lv darbībai;
  • ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.weekamper.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. Par minēto aizliegumu pārkāpumu Pārdevējs ziņos attiecīgajām iestādēm, kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.weekamper.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

7.1. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā Pārdevēja pienākums ir atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus;

7.2. Pārdevējs piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja Pārdevējs nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, Pircējs iegūst tiesības atteikties no pasūtījuma (izņemot gadījumus kad piegāde tiek aizturēta VAS “Latvijas Pasts” vai DPD, vai OMNIVA darbības dēļ);

7.3. Pārdevējs augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez Pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām;

7.4. Pārdevējs nodrošinās, lai visa informācija par precēm, to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza.

7.5. Interneta veikala www.weekamper.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

7.6. Interneta veikalā www.weekamper.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

7.7. Preces izskats (krāsu nianses) var atšķirties no katalogā redzamā.

7.8. Pārdevējs patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem (tālākpārdošanai).

7.9 Pārdevējam ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus un līgumu. Izmaiņas stājās spēkā no to publikācijas brīža interneta vietnē www.weekamper.lv, un tās attiecas uz preču pasūtījumiem, kas veikti pēc izmaiņu publikācijas.

8.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Sagatavots saskaņā ar:

  • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
  • Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”